Siltapuiston pysäköintitalo
Hämeenkatu 26 tai Aleksanterinkatu 23
Avoinna: ark. 7.00–21.00, la 8.00–18.00

Lahden Matkakeskuksen Pysäköintialue
Moisionkatu
Avoinna: 24/7

Lahden Matkakeskuksen Pysäköintialue
Radanpäänkatu
Avoinna: 24/7

Torin Pysäköintitalo, Rauhankatu 13
Avoinna: 24/7

Lahden Matkakeskuksen Pysäköintitalo
Askonkatu
Avoinna: 24/7

Hansan pysäköintitalo, Kauppakatu 10
Avoinna: ark. 7.00–21.00, la 8.00–18.00

Keskussairaalan Pysäköinti
Keskussairaalakatu
Avoinna: 24/7

Katso kaikki pysäköintivyöhykkeet, maksulliset ajat ja hinnastot.

1
4
3
Etusivu > rekisteriseloste

Rekisteriseloste

 

  1. 1. Rekisterinpitäjä

Lahden Pysäköinti Oy

Hämeenkatu 26 B, 15140 Lahti

Y-tunnus: 0855202-9,

info@lahdenpysakointi.fi

 

  1. 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Petri Neuvonen, info@lahdenpysakointi.fi, 044 340 4042

  1. 3. Rekisterin nimi

Lahden Pysäköinti Oy:n tekninen pysäköinti- ja asiakasrekisteri.

  1. 4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Lahden Pysäköinti Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja ylläpito.

Lisäksi pysäköijiltä voidaan kerätä ajoneuvojen rekisteritunnukset joko teknisesti kameratekniikalla tai asiakkaan itse syöttämänä. Ajoneuvon rekisteritunnus kerätään sekä pysäköintitapahtuman ajaksi, että talletetaan pysäköintitapahtumalokiin. Rekisteritunnuksella ohjataan myös pysäköintijärjestelmää ja tehdään asiakkaan sisään- ja ulosajo sujuvammaksi.

Ajoneuvon rekisteritunnusta voidaan käyttää pysäköinninvalvonnassa pysäköintioikeuden tarkastamiseen ja pysäköintitapahtuman kohdentamiseen asiakkaalle. Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää pysäköintipalvelun yhteydessä ilmenneiden väärinkäytöstilanteiden selvittämiseen.

Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 5 kohdan mukaisesti rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen.

  1. 5. Rekisterin sisältämät tiedot

Kausi- kongressi- ja sopimuskortti asiakkaiden osalta rekisterin talletetaan heidän ilmoittamansa ajoneuvon rekisteritunnukset, jotka yhdistetään asiakasrekisterissä olevaan nimeen, osoitteeseen, puhelinnumeroihin, sähköposti-osoitteisiin, asiakkaan tilaamiin ja käyttämiin palveluihin, tuotteisiin, tilaus- ja laskutustietoihin. Sähköisistä palveluista talletetaan myös käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus. Lisäksi yritysasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan yrityksen Y-tunnus ja yhteyshenkilön yhteystiedot.

Pysäköintitapahtumasta rekisteri sisältää ajoneuvon rekisterinumeron, mahdollisesti valokuvia ajoneuvon rekisteritunnuksesta, tiedot käytetystä pysäköintilaitoksesta/alueesta, pysäköinnin aloitus- ja lopetusajankohdan.

  1. 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Sopimusasiakkaiden osalta henkilö- ja ajoneuvotiedot kerätään sopimuksen solmimisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi asiakastietoja voidaan myös kerätä asiakkaalta itseltään puhelimitse, asiakaskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Rekisterinpitäjä kerää toiminnassaan tietoa pysäköivien ajoneuvojen rekisteritunnuksista, joita käytetään kulunvalvonnan ohjaamiseksi ja asiakkaan tunnistamiseksi.

Lyhytaikaispysäköinnissä väärinkäytösepäilyjen yhteydessä ajoneuvon omistajan/haltijan yhteystiedot voidaan kerätä Trafin ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä.

 

  1. 7. Tietojen luovutus

Tietoja asiakkaista voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille, jos palvelun toiminta sitä vaatii.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille:
• suoramarkkinointitarkoituksiin
• mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Tilastollisia palvelun käyttötietoja ja asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa niistä ei voida tunnistaa yksilöllisiä henkilötietoja.

Ajoneuvon rekisteritunnus voidaan luovuttaa Trafille ajoneuvon tietojen ja omistajan/haltijan osoitetietojen selvittämiseksi.

Ajoneuvon rekisteritunnus voidaan luovuttaa pysäköinninvalvontaan ajoneuvon pysäköintioikeudenvoimassaolon selvittämiseksi.

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siten, kuin viranomaisilla on erityislainsäädännön perusteella tähän oikeus.

  1. 8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

 

  1. 9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: info@lahdenpysakointi.fi